ANA MENU
GALERi'DEN SEÇMELER

BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ

http://www.rubasam.com/Uploads/%5b0817252061314176%5dbt.jpgBATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ´NİN 100.KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN...

BATITRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ
31 Ağustos 1913

Başkent: Gümülcine , şimdi Yunanistanda
Cumhurbaşkanı: Hoca Salih Efendi
Sınırlar: Tüm Batı Trakya (Doğuda Meriç, batıda Makedonya, Kuzeyde Bulgaristan - Rodop dağları ve güneyde Ege Denizi.)(Ortaköy köprüsü- Kırcaali -Makas- Mesta Karasu ve İskeçe üzerinden Akdeniz'e, Enez'den Gümülcine -İskeçe- Dedeağaç- Karağaç- Fere'ye- Koşukavak- Mestanlı ile çevrilidir.)
Toplam yüzölçümü: 8.578 Km².
Ordu: Çoğunlukla piyade,29,170
Genelkurmay Başkanı: Süleyman Askeri,P.Kur.Bnb 

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, tarihte ilk Türk Cumhuriyeti 31 Ağustos 1913'te Batı Trakya'da kurulmuştur. Garbi Trakya Müstakil Hükümeti adıyla da anılan bu Türk Devleti'ni, hem Yunanistan hem de Bulgaristan tanır.

Kuvay-ı Milliye tabiri ilk defa Batı Trakya mücadelesinde kullanılır.
Bağımsızlığını ilan eden yeni yönetim, ilk olarak ülkenin sınırlarını belirlemiş, bağımsız devletin sembolü olan ay yıldızlı, yeşil, beyaz bayrağı resmi binalara çekmiş, 29.170 kişilik ordusunu kurup, bütçesini hazırlamış, pul bastırarak, pasaport uygulamasına geçmiştir. Bu arada Osmanlı yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek davalara da Garbi Trakya Adliyesi bakmaya başlamıştır.Samuel Karaso adında bir yahudi yurttaş görevlendirilerek resmi bir ajans kurulmuş ve Fransızca ve Türkçe olmak üzere "Müstakil/independant" adında bir gazete çıkarılmıştır. Ancak o dönemde Osmanlı Devleti, yeni kurulan bu Cumhuriyete dış baskıların da etkisiyle olumlu bakmıyordu. Buna ilaveten İstanbul'daki siyasi iktidar kavgası ve kargaşası Batı Trakya'da böyle bir bağımsız Türk devletiyle ilgilenme olanağını ortadan kaldırmıştı. Nitekim 29 Ekim 1913 tarihinde imzalanan İstanbul Anlaşmasıyla Osmanlı hükümeti, Batı Trakya"yı bütünüyle Bulgaristan'a bırakmıştır. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'nin toprakları, General Lazarof komutasındaki Bulgar kuvvetlerince 30 Ekim 1913 tarihine kadar tamamen işgal edilir ve bu devlet sona erer.
Tarihteki ilk Türk cumhuriyeti olan BATI TRAKYA TÜRK CUMHURİYETİ Bayrağı ve Resmi Pulları

Yeşil ,

Siyah ,

Beyaz

olmak üzere üç renkten oluşmaktadır.

Yeşil : İslamiyeti
Siyah : Balkanlardaki Zulmü
Beyaz : Özgürlüğü
Ay - Yıldız : Türklüğü
simgelemektedir.

BATI TRAKYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE CAMİ VAKFI