ANA MENU
GALERi'DEN SEÇMELER
BATI TRAKYA EĞİTİM ARAŞTIRMA VE CAMİİ YAPTIRMA VAKFIN KURULUŞUVAKFIN ADI
Batı Trakya Eğitim Araştırma ve Camii Yaptırma Vakfı

VAKFIN ADRESİ
Telsiz Mahallaesi Leylak Sokak No:26 Daire:1 Zeytinburnu/İSTANBUL

VAKFIN AMACI
Lozan Antlaşması ile Batı Trakya'da bırakılmış bulunan Türklerden olup yüksek tahsil yapmak isteyen gençlerin bu isteklerini karşılamak Batı Trakya konusunda araştırma yapmak isteyen bilumum isteklere imkan sağlamak ve Zeytinburnu 5 Telsiz Mah. Sakinlerinin olduğu kadar tüm Türk Müslüman halkının dini ibadetlerini rahatça yapabilecek bir camiye kavuşturmak maddi ve manevi desteklerde bulunmaktır.
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzüğün 13.maddesi Gereğince İlan Olunur.